Què és Panatheneos

Signatura conveni de col·laboració Hospital Campanya Santa Anna

La Junta de Panatheneos va signar el passat 8 d’octubre el conveni de col·laboració amb l’Hospital de Campanya de Santa Anna, entitat que es dedica a donar cobertura social a aquelles persones en situació de pobresa i de gran dificultat d’integració social.

Veure més informació del projecte