Activitats > Esdeveniments

Entenem que altres esdeveniments són aquells espais diversos que es pot dur a terme activitats de caràcter més pràctic, bé sigui les diferents perícies tècniques que es representen en la nostra professió o les demostracions en grans espais (simulacions etc.), visites a congressos, fires, centres d’interès o la trobada anual de socis.

El passat dimecres 26 de setembre de 2018 vàrem iniciar el camí al tractament de la gestió al coneixement en tots els àmbits de la seguretat, sota el lema de PANATHENEOS

    veure més informació de l'esdeveniment