Un nou entorn poscovid

El passat dimarts 30 de juny de 2020 va tenir lloc la trobada, mitjançant la Webinar, d’una presentació d’INTERNATIONAL SOS a càrrec del ponent Ricardo Lenoir-Grand Pons, on va establir un abordatge sobre l’evolució de la Covid 19 i el seu impacte en la seguretat

Dita evolució de la pandèmia va ser observant el context global en l’àmbit internacional, sempre des de la perspectiva de la seguretat en vers a la seguretat de les persones i de forma molt concreta de les empreses, efectuant una valoració sobre els riscos socials, des de les perspectives governamentals i les manifestacions socials com a rebuig a les accions de governs, com índex d’inseguretat, passant pels atemptats terroristes i les característiques dels nous brots de xenofòbia, deixant palès la feblesa de les infraestructures mèdiques.
Tots aquests indicadors comporten un deteriorament de l’entorn de seguretat, que aprofiten alguns sectors pel treball de desinformació amb la creació de notícies i narratives falses, que posin en qüestió les societats democràtiques.

Davant d’aquests riscos el nostre ponent posa de manifest la necessitat del Duty of Care (Deure de Protecció) als treballadors de les empreses que es desplacen a altres països, determinant l’obligació legal i ètica de les empreses per protegir a aquests treballadors en risc, i en situacions excepcionals com ara la covid 19.

Tot això només es pot portar a terme si les organitzacions aporten solucions a la continuïtat del negoci amb una política de gestió del risc en viatges, creen protocols per a possibles evacuacions i assistències davant de la diversitat de riscos.

Finalment, després de fer aquesta àmplia exposició sobre un tema tan latent com la seguretat dels treballadors que es desplacen per un món en risc, sense gaudir d’aquests sistemes exposats, va haver-hi un debat basat en l’interès sobre les formes d’actuació d’INTERNACIONAL SOS, que des de la nostra associació volem agrair aquesta aportació interessant i innovadora, com necessària.