Què és Panatheneos

Nou Patrocinador

La junta directiva de Panatheneos dona la benvinguda en representació dels associats a l’empresa Elecnor de sistemes de seguretat, la qual ha signat un conveni de col·laboració amb nosaltres amb la finalitat de donar suport a les iniciatives en vers a la millora del sector de la seguretat pel que fa al suport de sistemes.

Veure més informació