Què és Panatheneos

Entrevista Sergio Pérez Pavón

Director de seguretat Grupo Agbar

  1. Quin paper ha exercit el seu departament de seguretat cap a la COVID-19?

El paper més important per al nostre departament, no ha estat un altre que el mateix del Grup, i era assegurar la prestació d’un servei essencial com és el subministrament d’aigua. 

Hem hagut d’assegurar el normal funcionament de les nostres instal·lacions des de tots els punts de vista de la seguretat i per sobre de tot, la dels nostres empleats, de manera que poguessin escometre els treballs encomanats en camp o mitjançant teletreball sense que repercutís en la prestació.

  1. Creu que el sector de la seguretat estava prou preparat per a donar resposta a un risc com la COVID-19?

A ningú se li pot passar per alt que fins i tot havent realitzat una anàlisi de risc que contemplés una hipotètica pandèmia, els procediments i mesures que es poguessin haver establert per a la seva contenció, mai s’haguessin acostat al que realment ha succeït, per la qual cosa es podria dictaminar que cap sector estava prou preparat, de fet, cap Estat/ Govern ho estava, si bé, alguna cosa que caracteritza principalment al sector de la seguretat a Espanya en general, són les persones que la integren, i fins i tot no estant preparats amb mitjans i recursos, si hem tingut la capacitat d’estar a l’altura, reinventar-nos i el més important, prestar el servei encomanat, de manera que el sector va donar una resposta digna d’elogiar i tenir molt en compte, sense ells, molts dels serveis no es podrien haver realitzat.

 

  1. Com a infraestructura crítica, s’han dut a terme nous protocols davant el risc COVID-19?

Actualment el Grup Agbar a Espanya, disposa de 12 Operadors amb 20 Infraestructures crítiques i efectivament s’han hagut d’establir protocols nous davant el risc Covid-19, sempre de la mà dels Departaments de Salut i Seguretat laboral del Grup i com no podia ser d’una altra manera, tenint sempre present, les disposicions i mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat o Autoritats sanitàries amb competències segons el territori així com els experts sanitaris.Aquests nous protocols han consistit principalment en la prevenció contínua, que han anat des del moment que l’empleat surt del seu domicili, ocupa el seu lloc de treball i torna a la seva casa, ja que el seguiment dels nostres empleats ha estat constant.

El Grup Agbar ha posat a la disposició dels empleats tota mena de material de prevenció, màscares, guants, gels, etc., establint mesures de separació en els llocs de treball, pantalles, test d’antígens, etc. 

Significar, que es va establir durant el període més dur, en les nostres infraestructures crítiques i les més essencials, el confinament d’empleats durant períodes de quinze dies, habilitant-los autocaravanes unipersonals i tota classe de recursos, a fi d’assegurar la seva salut i, per tant, el de la continuïtat de la infraestructura i el servei a la societat. Aquestes mesures van ser a la meva entendre, de les més encertades que hem realitzat i l’agraïment als nostres empleats pel gran esforç realitzat.

 

  1. Una de les mesures per al programa COVID-19 ha estat el City Sentinel, ens podria explicar en què consisteix?

City Sentinel és el sistema de vigilància que el Grup Agbar ha desenvolupat per a l’anàlisi d’aigües residuals i seguiment de l’evolució del virus.
A través de la xarxa de laboratoris del grup, Labaqua, ha dut a terme un sistema d’anàlisi d’aigües residuals que permet portar a cap un seguiment de l’evolució del virus en aigües residuals i anticipar l’aparició de possibles nous brots entre la població. Amb aquesta solució els gestors públics tenen accés a totes les dades a través d’un mapa dinàmic del municipi amb una sectorització per zones d’influència, la qual cosa facilita la detecció de l’origen del virus, per a ajudar a adoptar mesures efectives enfront de nous brots.

Ha estat un programa amb un gran èxit i està implantada en més de 100 municipis a Espanya, estudiant el comportament de les aigües residuals de més de 13 milions d’habitants.

5. Com a sector estratègic protegit pel Catàleg Nacional d’Infraestructures Estratègiques, tenen comitè de continuïtat i de crisi i en què consisteix?


Efectivament, el Sector Aigua, figura com a estratègic i forma part del Catàleg citat, com no pot ser d’una altra manera ja comentada en qüestions anteriors, la nostra major preocupació i objectiu, és la continuïtat del servei del cicle integral de l’aigua, des de la seva captació, tractament, subministrament i posterior depuració, de manera, que un dels principals objectius establerts és la Certificació de l’ISO 22301 “Continuïtat de negoci” i que estem sent certificats en totes les nostres empreses, intentant millorar, mitjançant els exercicis, simulacres i formacions .
D’igual forma, quant a la formació dels Comitès de Crisis, s’estableixen en funció del resultat o nivell que la crisi en qüestió es defineixi, podent establir com a líder al Gerent oportú i més pròxim a la incidència, com al president del Grup en una crisi determinada com alerta màxima .

  1. Com a responsable de la seguretat del grup empresarial Agbar, quin creu que és la finalitat més rellevant a realitzar quan passi la pandèmia COVID-19?

Adaptació al nou model de Teletreball, digitalització, transformació i innovació aplicada als sistemes de seguretat, en el més ampli del concepte de seguretat integral.

 

  1. Durant aquest període s’han vist obligats a efectuar canvis substancials en el sistema de seguretat?

Principalment, els adaptats en els controls d’accessos de persones en prevenció a la COVID-19. Ha estat una obligació de les quals, en el seu inici, van existir molts dubtes en l’aplicació i que les empreses hem hagut d’anticipar i fins i tot adoptar decisions arriscades, ja que no existia en principi una normativa clara i molts dels sistemes o dispositius no s’havien utilitzat.

 

  1. Quin espai ocupen les noves tecnologies o la ciberseguretat en el seu departament?

La Ciberseguretat és avui una de les grans preocupacions no sols de les empreses, sinó també de les persones i, per tant, dels Estats en el seu conjunt, ja que les tecnologies formen part de les nostres vides i com no de les empreses, estem immersos en transformació digital, però dit això, sempre dic que la ciberseguretat ha de formar part d’un tot, SEGURETAT INTEGRAL i ha d’anar plegats de totes les àrees, seguretat física, intel·ligència, continuïtat, etc.
No hem d’obviar que davant una amenaça o atac als nostres interessos, siguin els motius que siguin, sempre existeix darrere generalment una persona física que ho motiva, que està realitzant les accions des d’un lloc determinat i que si volem arribar a ell, haurà de ser mitjançant l’ús de totes les àrees de seguretat abans ressenyades.
Per tant, la ciberseguretat ha de ser transversal a totes les àrees i així ho definim en el Grup Agbar.
Fetes aquestes reflexions, dir que la ciberseguretat per al Grup Agbar és una de les grans preocupacions i, per tant, un objectiu clar a tenir en compte.

 

  1. Quin és l’àmbit territorial del seu departament?

El Departament de Seguretat Corporatiu del Grup Agbar abasta actualment més de 150 empreses repartides per tota la geografia. Tenim presència pràcticament en tot el territori i en l’actualitat delegades funcions de Seguretat en l’empresa d’Aigües de Barcelona.

 

  1. Agbar opera de manera central a Espanya i Xile, quin tipus de relació professional des dels departaments de seguretat tenen?

La relació és de caràcter transversal, establint directrius corporatives en interessos comuns.

 

  1. Per a finalitzar ens podria dir quina seria la fita més rellevant per a vostè a realitzar en el seu departament?

Tenint en compte que la seguretat total no existeix i sempre tindrem treball, la fita més rellevant seria que durant la meva permanència en el lloc, passés el més desapercebut possible i no formar part de cap notícia realment greu relativa a la nostra gestió.

Veure més informació