NotíciesQuè és Panatheneos

Notícies

Panatheneos ha signat un conveni de col·laboració amb el Centre d’Estudis Universitaris CEDEU adscrit a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), propiciant així la cooperació entre totes dues entitats en tot el territori espanyol, facilitant l’intercanvi de professionals i l’organització de graus universitaris, màsters universitaris, programes de postgrau, cursos d’especialització, cursos d’experts universitaris o de jornades formatives i divulgatives.

Tots els socis, patrocinadors i col·laboradors de PANATHENEOS gaudiran, principalment, de beques-descompto tant en els seus graus com en els seus màsters universitaris. Els interessats en l’oferta formativa de CEDEU amb experiència professional en les àrees social, econòmica i jurídica que no posseeixin formació universitària reglada oficial que els permeti convalidacions de ECTS universitaris, podran acollir-se al determinat en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, podent sol·licitar a la URJC una convalidació d’un màxim de 36 ECTS.
Per a més informació, contacta amb PANATHENEOS enviant un correu electrònic a info@panatheneos.com indicant els estudis pels quals estàs interessat/a.

a la foto : Juan Alfonso CEBRIÁN (administrador CEDEU) i Jesús Martín (vocal PANATHENEOS)