Patrocinis

La millor manera de facilitar i proveir l’excel·lència passa per les sinergies que s’estableixen entre el món comercial, l’acadèmic i el tècnic. Aquest abordatge el portem a terme amb els diversos patrocinis que s’adapten als diferents objectius.

PATROCINADORS

El paper del patrocinador és essencial en la nostra associació perquè està vinculat directament amb els projectes que gestionem, així el suport econòmic atén a l’objectiu de facilitar l’avanç en el sector de la seguretat, com a millora intel·lectual, humanística i tècnica, en la qual el patrocinador se sent representat al mateix temps que el seu suport és vital per donar forma als objectius de Panatheneos.

D’aquesta manera, per dur a terme projectes d’una durada sostenible, el suport dins d’aquesta casuística s’entendrà de tipus anual, renovable en el temps segons les necessitats adquirides i el reconeixement del sector.

   

COL·LABORADORS

Totes aquelles entitats de l’àmbit professional i acadèmic, igual que aquells socis o simpatitzants que vulguin col·laborar de forma altruista aportant la proximitat al coneixement que guia la nostra associació.

    

PARTNERSHIPS

Aquest espai està destinat a aquelles activitats que, sense tenir una durada llarga, poden ser d’interès puntual i concret, per la qual cosa requereixen una aportació especifica per a un espai limitat i, per tant, de menor quantia, però que no per això resulten de menor interès. Es tracta d’activitats la concreció de les quals, tant en el temps com en el desenvolupament,  comporta una necessitat crematística menor, encara que la seva projecció sigui de gran interès.