Patrocinis > Patrocinadors

El paper del patrocinador és essencial en la nostra associació perquè està vinculat directament amb els projectes que gestionem, així el suport econòmic atén a l’objectiu de facilitar l’avanç en el sector de la seguretat, com a millora intel·lectual, humanística i tècnica, en la qual el patrocinador se sent representat al mateix temps que el seu suport és vital per donar forma als objectius de Panatheneos.

D’aquesta manera, per dur a terme projectes d’una durada sostenible, el suport dins d’aquesta casuística s’entendrà de tipus anual, renovable en el temps segons les necessitats adquirides i el reconeixement del sector.