Què és Panatheneos

Activitat formativa

Jornada LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN SEGURETAT ABANS I DESPRÉS DE L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 155 CE: una perspectiva jurídica però també fàctica a càrrec del Dr. Àlex Bas Vilafranca

Dimecres, 29 de maig al ICPS, carrer mallorca, 244 pral.  – 08008 Barcelona.