Què és Panatheneos

Visita a l’Institut de Medician legal i ciéncies forenses de Catalunya

El passat dijous 17 de novembre ens va acollir l’Institut de Medicina Legal i Forense, gràcies a la mediació del nostre amic i director de seguretat de la Ciutat de la Justícia Sr. Miquel Viadé.

L’institut dedicat a la Medicina Legal i Forense, constitueix la pràctica medica que combina els coneixements mèdics, legals, administratius i ètics.

Per tant, la identificació i resolució de qüestions mèdiques legals que van en la identificació dels fets o alteracions comeses sobre alguna persona o cosa, determinant aquests processos com indispensables en el complement del dret Penal i és de suport les seves investigacions als tribunals de justícia on actuen com a perits.

L’equip de professionals tècnics i la doctora responsable del Laboratori de Toxicologia ens van informar i formar sobres els aspectes de la seva professió que és cabdal per la resolució dels diferents mecanismes que han intervingut en diferents situacions que han produït la mort d’una persona i de forma molt especial en els casos violents.

Tots els assistents vàrem sortir d’aquesta activitat molt satisfets del tracta humà i pedagògic sobre aquesta tasca tan necessària i imprescindible en els àmbits de la Seguretat i el Dret.

 

Veure més informació